fbpx

PRIVACYBELEID

Respect van uw privacy is een prioriteit voor CENTURY 21 ATG ALL TOGETHER.

In dit pagina tracht CENTURY 21 ATG ALL TOGETHER zijn beleid uit te leggen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen.

1. PERSOONSGEGEVENS Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e‑mailadres, localisatie, informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen.

2. DE DATA CONTROLLER De persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens is CENTURY 21 ATG ALL TOGETHER een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Edingsesteenweg 341 te 1755 Kester. KBO 0628.665.413. U kunt ook contact met ons opnemen op het e mailadres: info@c21.be.

3. DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS Wij zijn ervan bewust en aandachtig voor uw recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop gegevens en informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, localisatie, etc. worden verwerkt. (“Uw gegevens”), die kunnen worden verzameld wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt. Uw gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Belgische wetgeving die van kracht is, voornamelijk de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en EU-verordening 2016/679 vanaf zijn toepassing op 25 mei 2018.

4. DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS CENTURY 21 ATG ALL TOGETHER verzamelt en verwerkt uw Gegevens alleen voor specifieke en beperkte doeleinden die gericht zijn op:
– Kopen/Verkopen;
– Huren/verhuren;
– Rentmeesterschap;
-Relatiebeheer (tevredenheid, eventuele klachten, enz).;
– Het meten van websiteverkeer;
– Verzenden van newsletters en e-mailwaarschuwingen;
– Het verbeteren van de werking van onze website zodat deze beter voldoet aan uw verwachtingen en behoeften;
– Beveiliging van onze tools, om de bescherming en veiligheid van de tools die u gebruikt te garanderen en om ervoor te zorgen dat ze naar behoren functioneren en voortdurend worden verbeterd;
– Uitvoeren van interne statistische onderzoeken en marktonderzoeken;
– Het aanbieden van gepersonaliseerde inhoud en het aanpassen van onze website en onze diensten aan de kenmerken die u zelf hebt geïnformeerd en waarvan wij mogelijk op de hoogte zijn en, indien van toepassing, aan uw eerdere navigatie waarvan wij mogelijk op de hoogte zijn.

5. DUUR VAN BEWARING VAN UW GEGEVENS CENTURY 21 ATG ALL TOGETHER bewaart uw Gegevens alleen gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de nagestreefde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

6. COMMUNICATIE VAN UW GEGEVENS De ontvangers van de gegevens is ook CENTURY 21 BENELUX. Om u te helpen bij het ontdekken van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn, kan CENTURY 21 BENELUX uw Gegevens doorgeven aan andere externe bedrijven, op voorwaarde dat u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan mensen die namens of namens ons handelen, voor verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. CENTURY 21 zorgt ervoor dat onderaannemers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als zijzelf en vereist een contractuele garantie dat deze onderaannemers uw Gegevens uitsluitend zullen verwerken voor het geautoriseerde doel, met de nodige discretie en veiligheid.

7. RECHTEN OP DE GEGEVENS In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en EU-verordening 2016/679 vanaf de toepassing ervan op 25 mei 2018, hebt u het recht om:
– Een recht op toegang;
– Recht op rectificatie;
– Recht op verzet tegen en verwijdering van gegevens tegen de verwerking van uw gegevens;
– Het recht om bezwaar te maken tegen profilering;
– Het recht om de verwerking te beperken;
– Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met CENTURY 21 ATG ALL TOGETHER per e-mail op het volgende adres info@c21.be of per post op het volgende adres: CENTURY 21 ATG, Edingsesteenweg 341 te 1755 Kester.
Als u niet tevreden bent met het resultaat van uw verzoek, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

8. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS Toegang tot uw gegevens is beperkt tot onze geautoriseerde medewerkers binnen de bevoegde diensten van CENTURY 21 ATG ALL TOGETHER en BENELUX die strikte vertrouwelijkheidsnormen in acht nemen bij de behandeling van uw Gegevens. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw verzamelde gegevens te garanderen, hebben we de hoogste beveiligingsnormen geïmplementeerd en werken we alleen samen met onderaannemers die hier ook aan onderworpen zijn. Ondanks onze poging om een ​​betrouwbare en betrouwbare website te maken, herinneren we u eraan dat internet geen volkomen veilige omgeving is. Bijgevolg aanvaardt CENTURY 21 ATG ALL TOGETHER geen enkele verantwoordelijkheid of garantie voor de veiligheid van uw Gegevens tijdens hun overdracht via internet.

9. OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND Uw gegevens kunnen voor het vervullen van de hierboven gedefinieerde doeleinden worden verzonden naar bedrijven in landen buiten de Europese Unie. Voorafgaand aan de overdracht buiten de Europese Unie, en in overeenstemming met de geldende regelgeving, implementeert CENTURY 21 ATG ALL TOGETHER alle procedures die nodig zijn om de nodige waarborgen te verkrijgen om dergelijke overdrachten te verzekeren.

10. ADVERTEREN VERZENDEN PER E-MAIL We zullen onze newsletters, wedstrijden of andere informatie die voor u interessant kan zijn, graag per e-mail delen. U heeft uiteraard te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het ontvangen van reclameaanbiedingen van CENTURY 21 ATG ALL TOGETHER, haar partners of derde bedrijven. Het enige dat u hoeft te doen, is contact met ons opnemen op het e-mailadres info@c21.be door op de uitschrijflink onderaan de advertentie-e-mail te klikken om u te verzetten tegen elke latere verzending van commerciële aanbiedingen. Alleen als u hiermee heeft ingestemd, geven we uw e-mailadres door aan onze partners en andere externe bedrijven om u aanbiedingen te sturen voor producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. U kunt ons ook altijd schriftelijk contacteren op het volgende adres: CENTURY 21 ATG, Edingsesteenweg 341 te 1755 Kester.

11. HYPERTEXT-LINKS NAAR ANDERE INTERNETSITES Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door CENTURY 21 ATG ALL TOGETHER. Bijgevolg kan CENTURY 21 ATG ALL TOGETHER niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de gegevensbeschermingspraktijken van de derde partijen die ze beheren en die kunnen verschillen van de onze.

12. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de geldende wetten ter bescherming van de privacy of om het aan te passen in praktijk. We nodigen u daarom uit om het regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. We zullen geen wijzigingen aanbrengen die het niveau van bescherming van uw rechten, zoals gegarandeerd in dit privacybeleid, verminderen zonder uw voorafgaande toestemming.

13. CONTACT Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, neem dan contact op met CENTURY 21 ATG, Edingsesteenweg 341 te 1755 Kester. U kunt ook contact met ons opnemen op het e-mailadres: info@c21.be.

10 Vragen die je moet stellen bij een bezichtinging

Je hebt een woning gevonden die aan je eerste selectie voldoet. Dan is het nu tijd om de woning te gaan bezichtigen.

Schrijf in op onze informatie en krijg als welkom de 10 vragen die je zeker moet stellen.

You have Successfully Subscribed!

Iwan

Informatiegesprek aanvragen

In dit gesprek kan je vragen stellen. B.v.:

  • Hoeveel vraag is er momenteel naar eigendommen in mijn buurt?
  • Wat doen jullie voor mij en wat moet ik zelf doen?
  • Wat is de huidige marktwaarde van mijn woning?
  • Hoelang staat een woning gemiddeld te koop in de respectievelijke regio?

Dank je voor je aanvraag, we nemen spoedig contact

Iwan

Professionele GRATIS schatting aanvragen

Tijdens deze schatting mag je het volgende verwachten:

  • Een grondige bezichtiging van uw eigendom
  • De expert-schatter verzamelt zoveel mogelijk informatie over uw eigendom
  • Er wordt een vergelijkende en analytische schatting gemaakt
  • Je krijgt enkele waardevolle tips om het maximum uit de verkoop te halen

Dank je voor je aanvraag, we nemen spoedig contact

Iwan

Vraag een verkoopscan aan

Wat kan je verwachten?

  • Een expert komt ter plaatse voor een grondige screening.
  • Wij geven tips om de verkoop te stimuleren.

Dank je voor je aanvraag, we nemen spoedig contact